Miễn Trừ Trách Nhiệm

Thông tin liên hệ

1. Nội dung

Tác giả không chịu trách nhiệm về tính thời sự, tính xác thực, tính đầy đủ hoặc chất lượng của thông tin được cung cấp. Do đó, các khiếu nại về trách nhiệm pháp lý liên quan đến vấn đề sử dụng thông tin nào được cung cấp, bao gồm bất kỳ loại thông tin nào chưa đầy đủ hoặc không chính xác. 
Tất cả các thông tin đều không có tính ràng buộc và trách nhiệm pháp lý. Các trang thông tin hoặc toàn bộ các bài viết có thể được tác giả chỉnh sửa, thay đổi hoặc xóa một phần thông tin mà không có thông báo riêng.

2. Tham khảo và link liên kết

Tác giả không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được gắn liên kết hoặc tham chiếu vào các trang của mình - trừ khi tác giả kiểm soát được những nội dung bất hợp pháp và có thể ngăn người truy cập vào web xem các nội dung đó. Nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do việc sử dụng thông tin trên web, chỉ tác giả của các liên kết gốc chịu trách nhiệm chứ không phải người đã gắn liên kết đó lên trang. Hơn nữa, tác giả không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bài đăng hoặc thư nào được gửi bởi khách hàng, hoặc danh sách gửi thư được cung cấp trên trang của mình.

3. Bản quyền

Tác giả không sử dụng bất kỳ tài liệu có bản quyền nào cho việc xuất bản. Bản quyền của bất kỳ tài liệu nào do tác giả tạo ra đều được bảo lưu. Bất kỳ sự sao chép hoặc sử dụng các đối tượng như biểu đồ, âm thanh hoặc văn bản trong các ấn phẩm điện tử hoặc in ấn khác đều không được phép nếu không có sự đồng ý của tác giả.

4. Chính sách quyền riêng tư

Nếu khách hàng có thể nhập dữ liệu cá nhân hoặc doanh nghiệp (địa chỉ email, tên, địa chỉ), thì việc nhập dữ liệu này sẽ được thực hiện một cách tự nguyện. Việc sử dụng và thanh toán tất cả các dịch vụ được cung cấp đều được cho phép - nếu có thể và hợp lý - và không có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào dưới dạng dữ liệu ẩn danh hoặc bí danh. Việc sử dụng địa chỉ bưu điện, số điện thoại và địa chỉ email đã được công khai vào các mục đích marketing đều bị cấm, những người vi phạm gửi tin nhắn rác sẽ bị trừng phạt.

5. Giá trị pháp lý của miễn trừ trách nhiệm này

Miễn trừ trách nhiệm này được coi là một phần của nội dung mà bạn được giới thiệu. Nếu các phần hoặc các điều khoản riêng lẻ của tuyên bố này không hợp pháp hoặc không chính xác, nội dung hoặc hiệu lực của các phần khác vẫn không bị ảnh hưởng bởi phần này.

In
Chia Sẻ

Bài Viết Được Đề Xuất

Bạn Có Biết??
Faber-Castell sản xuất hơn 2,3 tỷ chiếc bút chì vỏ gỗ mỗi năm.
Faber-Castell sản xuất hơn 2,3 tỷ chiếc bút chì vỏ gỗ mỗi năm.
Bạn Có Biết??
Faber-Castell trồng khoảng 20 mét khối gỗ mỗi giờ, tương ứng với một xe tải gỗ.
Faber-Castell trồng khoảng 20 mét khối gỗ mỗi giờ, tương ứng với một xe tải gỗ.
Bạn Có Biết??
Faber-Castell chỉ sử dụng gỗ từ các khu rừng được quản lý bền vững cho hoạt động sản xuất bút chì.
Faber-Castell chỉ sử dụng gỗ từ các khu rừng được quản lý bền vững cho hoạt động sản xuất bút chì.
Bạn Có Biết??
Hình dạng của bút chì vỏ gỗ được thay đổi từ tròn sang lục giác / tam giác bảo vệ bút không bị lăn ra khỏi bàn.
Hình dạng của bút chì vỏ gỗ được thay đổi từ tròn sang lục giác / tam giác bảo vệ bút không bị lăn ra khỏi bàn.