Bút Lông Màu Faber-Castell

Bút Lông Màu

Bút lông là một công cụ viết sử dụng mực lỏng. Thường có đầu dày nên thích hợp sử dụng trên nhiều loại bề mặt. Ngoài hữu ích cho mục đích học tập và công việc, bút lông còn được sử dụng cho các hoạt động nghệ thuật. Faber-Castell cung cấp đa dạng các loại bút lông với nhiều tính năng và ưu điểm phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.
Bộ Lọc
35 Sản phẩm
back to scroll