Vẽ động vật từ các hình dạng cơ bản

Vẽ chú gà bằng số 1

Bắt đầu bằng cách dùng bút chì để viết số 1.

Vẽ hình chú gà xung quanh số một theo mẫu bên.

Thêm lông cánh và lược trên mình gà trống. Đừng quên thêm chân.

Viền lại những nét cong. Xóa vết bút chì bằng tẩy cho đến khi sạch.

Tô màu bằng bút lông màu Connector.

Vẽ chú ngựa bằng số 2

Bắt đầu bằng cách dùng bút chì để viết số 2.

Tạo hình chú ngựa xung quanh số 2.

Tiếp tục vẽ như hướng dẫn bên.

Viền lại những nét cong. Xóa vết bút chì bằng tẩy cho đến khi sạch.

Tô màu bằng bút lông màu Connector.

Vẽ chú voi bằng số 3

Bắt đầu bằng cách dùng bút chì để viết số 3.

Tạo hình chú voi xung quanh số 3.

Tiếp tục vẽ như hướng dẫn bên.

Viền lại những nét cong. Xóa vết bút chì bằng tẩy cho đến khi sạch.

Tô màu bản vẽ của bạn bằng bút chì màu.

Bạn Có Biết??
Faber-Castell sản xuất hơn 2,3 tỷ chiếc bút chì vỏ gỗ mỗi năm.
Faber-Castell sản xuất hơn 2,3 tỷ chiếc bút chì vỏ gỗ mỗi năm.
Bạn Có Biết??
Faber-Castell trồng khoảng 20 mét khối gỗ mỗi giờ, tương ứng với một xe tải gỗ.
Faber-Castell trồng khoảng 20 mét khối gỗ mỗi giờ, tương ứng với một xe tải gỗ.
Bạn Có Biết??
Faber-Castell chỉ sử dụng gỗ từ các khu rừng được quản lý bền vững cho hoạt động sản xuất bút chì.
Faber-Castell chỉ sử dụng gỗ từ các khu rừng được quản lý bền vững cho hoạt động sản xuất bút chì.
Bạn Có Biết??
Hình dạng của bút chì vỏ gỗ được thay đổi từ tròn sang lục giác / tam giác bảo vệ bút không bị lăn ra khỏi bàn.
Hình dạng của bút chì vỏ gỗ được thay đổi từ tròn sang lục giác / tam giác bảo vệ bút không bị lăn ra khỏi bàn.