Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Faber-Castell

NGUYÊN TẮC QUYỀN RIÊNG TƯ của Faber-Castell

Faber-Castell rất coi trọng quyền riêng tư và chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật của dữ liệu bạn cung cấp khi sử dụng trang web của chúng tôi. Các nguyên tắc sau đây làm nền tảng cho cách tiếp cận của chúng tôi để tôn trọng quyền riêng tư của bạn:

  1. Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng mà bạn đặt vào các dịch vụ của chúng tôi bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ luôn sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách trung thực và tương xứng với sự tin tưởng đó.
  2. Chúng tôi sẽ luôn minh bạch với bạn về những thông tin được thu thập, những gì được thực hiện với thông tin đó, những thông tin được chia sẻ với ai và bạn nên liên hệ với ai nếu bạn có khiếu nại về chính sách bảo mật này.
  3. Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về cách thông tin cá nhân của bạn được sử dụng, chúng tôi sẽ làm việc với bạn để giải quyết vấn đề ngay lập tức.
  4. Chúng tôi thực hiện tất cả các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn không bị lạm dụng và giữ an toàn.
  5. Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu, đồng thời sẽ hợp tác với các cơ quan bảo vệ dữ liệu. Trong trường hợp không có luật bảo vệ dữ liệu, chúng tôi sẽ hành động theo các nguyên tắc được chấp nhận chung về bảo vệ dữ liệu.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA FABER-CASTELL

Faber-Castell cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ. Chính sách Bảo mật này mô tả các loại thông tin cá nhân được thu thập và cách nó được sử dụng, tiết lộ và bảo vệ.

Thông báo chung

Các thông báo sau tóm tắt đơn giản về những gì sẽ xảy ra với dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân là tất cả dữ liệu dùng để nhận dạng bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về bảo vệ dữ liệu trong văn bản này ở Mục Cam kết Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Chính sách này áp dụng cho ai?

Chính sách Bảo mật này áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập bởi các Faber-Castell liên quan đến các dịch vụ được cung cấp. Điều này bao gồm thông tin được thu thập ngoại tuyến thông qua Dịch vụ khách hàng của chúng tôi, các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, rút ​​thăm trúng thưởng và các cuộc thi trực tuyến thông qua các trang web, các trang có thương hiệu trên nền tảng bên thứ ba và các ứng dụng được truy cập hoặc sử dụng thông qua các trang web đó hoặc nền tảng của bên thứ ba do hoặc nhân danh điều hành của Faber-Castell. Bằng văn bản này, chính sách Bảo mật này được bao gồm và tạo thành một phần của các điều khoản và điều kiện cho việc sử dụng Trang web Faber-Castell có liên quan.

Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho:

  • Thông tin được thu thập bởi các trang web, nền tảng và / hoặc ứng dụng của bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”) mà chúng tôi không kiểm soát;
  • Thông tin được thu thập bởi các Trang web của bên thứ ba mà bạn truy cập qua liên kết trên Trang web Faber-Castell Vietnam hoặc
  • Biểu ngữ, rút ​​thăm trúng thưởng và các quảng cáo hoặc khuyến mãi khác trên các Trang web của Bên Thứ ba mà chúng tôi có thể tài trợ hoặc tham gia.

Các Trang web của Bên Thứ ba này có thể có các chính sách và điều khoản và điều kiện về quyền riêng tư của riêng họ. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc chúng trước khi sử dụng các Trang web của Bên thứ ba như vậy.

Sự cho phép của bạn

Faber-Castell sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Bằng việc sử dụng Trang Faber-Castell Vietnam, bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm sự đồng ý nếu cần thiết để sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không được quy định trong Chính sách bảo mật này. Bạn không cần phải chấp thuận điều này, nhưng nếu bạn không chọn, việc tham gia của bạn vào một số hoạt động nhất định có thể bị hạn chế. Nếu bạn đồng ý bổ sung, các điều khoản của sự đồng ý đó sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này.

Nếu bạn không đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình theo cách này, vui lòng không sử dụng Trang Faber-Castell  hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Thu thập dữ liệu trên trang web của chúng tôi

Ai chịu trách nhiệm về việc thu thập dữ liệu trên trang web này?
Việc xử lý dữ liệu trên trang web này được thực hiện bởi nhà điều hành trang web. Bạn có thể tìm thấy dữ liệu liên hệ của các nhà khai thác trên trang web này.

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu?

Từng phần dữ liệu mà bạn cung cấp sẽ được thu thập. Điều này có thể liên quan đến dữ liệu mà bạn nhập vào form liên hệ.

Các dữ liệu khác được hệ thống CNTT của chúng tôi thu thập tự động khi bạn truy cập. Chúng phần lớn là dữ liệu kỹ thuật (ví dụ: trình duyệt internet, hệ điều hành hoặc thời gian dùng). Việc thu thập dữ liệu này được thực hiện tự động ngay khi bạn truy cập.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào?

Dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua web (ví dụ: tên, địa chỉ, địa chỉ email) chỉ được xử lý để trao đổi thư từ với bạn và do bạn tự nguyện cung cấp. Dữ liệu này được xử lý nhanh chóng để phản hồi yêu cầu của bạn. Một phần dữ liệu được thu thập để đảm bảo trang web hoạt động không có sự cố. Dữ liệu khác có thể được sử dụng để phân tích hành vi người dùng của bạn.Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu này theo điều kiện và khuôn khổ luật định để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới cũng như các tính năng thú vị khác. Bạn có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy theo luật hoặc được sự đồng ý trước đó của bạn. Nếu chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ trong việc triển khai và thực hiện các thủ tục xử lý, thì các mối quan hệ hợp đồng phải dựa trên các quy định của Nguyên tắc chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR), Đạo luật bảo vệ dữ liệu liên bang (“FDPA”) và của Đạo luật Telemedia (“TMA”).

In
Chia Sẻ

Bài Viết Được Đề Xuất

Bạn Có Biết??
Faber-Castell sản xuất hơn 2,3 tỷ chiếc bút chì vỏ gỗ mỗi năm.
Faber-Castell sản xuất hơn 2,3 tỷ chiếc bút chì vỏ gỗ mỗi năm.
Bạn Có Biết??
Faber-Castell trồng khoảng 20 mét khối gỗ mỗi giờ, tương ứng với một xe tải gỗ.
Faber-Castell trồng khoảng 20 mét khối gỗ mỗi giờ, tương ứng với một xe tải gỗ.
Bạn Có Biết??
Faber-Castell chỉ sử dụng gỗ từ các khu rừng được quản lý bền vững cho hoạt động sản xuất bút chì.
Faber-Castell chỉ sử dụng gỗ từ các khu rừng được quản lý bền vững cho hoạt động sản xuất bút chì.
Bạn Có Biết??
Hình dạng của bút chì vỏ gỗ được thay đổi từ tròn sang lục giác / tam giác bảo vệ bút không bị lăn ra khỏi bàn.
Hình dạng của bút chì vỏ gỗ được thay đổi từ tròn sang lục giác / tam giác bảo vệ bút không bị lăn ra khỏi bàn.